Staat van de collectie

Werksoort:
Collectiebeherende organisatie - museum - lokaal & niet ingedeeld
Per type collectie:
- het huidige procentueel aandeel van de collectie waarvoor conditiebeschrijvingen, schade-inventarissen of een andere vorm van beschrijving van de staat van de collectie bestaan;
- het aantal collectie-items of deelcollecties waarvoor in 2012 een conditiebeschrijving of –rapport werd gemaakt.

Aandeel collectie

Cases Totaal werksoort Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Handschriften en oude drukken t/m 18e eeuw 3 10% 3,33% 0%
Zelfstandige publicaties 1 0% 0% 0%
Seriële publicaties: kranten 2 40% 20% 20%
Seriële publicaties: tijdschriften, andere 3 40% 13,33% 0%
Archiefdocumenten 2 0% 0% 0%
Statisch beeldmateriaal 2 0% 0% 0%
Analoge audiovisuele dragers 1 0% 0% 0%
Kunstobjecten en artefacten 7 249% 35,57% 20%
Natuurhistorische specimens 1 0% 0% 0%

Aantal items

Cases Totaal werksoort Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Handschriften en oude drukken t/m 18e eeuw 4 0 0 0
Zelfstandige publicaties 2 0 0 0
Seriële publicaties: kranten 4 0 0 0
Seriële publicaties: tijdschriften, andere 4 0 0 0
Archiefdocumenten 3 0 0 0
Statisch beeldmateriaal 3 0 0 0
Analoge audiovisuele dragers 2 0 0 0
Kunstobjecten en artefacten 8 553 69,13 0
Natuurhistorische specimens 2 0 0 0