Staat van de collectie

Werksoort:
Collectiebeherende organisatie - museum - regionaal ingedeeld
Per type collectie:
- het huidige procentueel aandeel van de collectie waarvoor conditiebeschrijvingen, schade-inventarissen of een andere vorm van beschrijving van de staat van de collectie bestaan;
- het aantal collectie-items of deelcollecties waarvoor in 2012 een conditiebeschrijving of –rapport werd gemaakt.

Aandeel collectie

Cases Totaal werksoort Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Handschriften en oude drukken t/m 18e eeuw 4 100% 25% 0%
Zelfstandige publicaties 5 0% 0% 0%
Seriële publicaties: kranten 3 10% 3,33% 0%
Seriële publicaties: tijdschriften, andere 5 10% 2% 0%
Archiefdocumenten 5 120% 24% 0%
Statisch beeldmateriaal 5 120% 24% 0%
Analoge audiovisuele dragers 5 0% 0% 0%
Kunstobjecten en artefacten 11 674% 61,27% 80%
Natuurhistorische specimens 3 101% 33,67% 1%

Aantal items

Cases Totaal werksoort Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Handschriften en oude drukken t/m 18e eeuw 5 0 0 0
Zelfstandige publicaties 5 0 0 0
Seriële publicaties: kranten 4 32 8 0
Seriële publicaties: tijdschriften, andere 5 20 4 0
Archiefdocumenten 5 32 6,40 0
Statisch beeldmateriaal 5 250 50 0
Analoge audiovisuele dragers 5 0 0 0
Kunstobjecten en artefacten 11 27.614 2.510,36 20
Natuurhistorische specimens 3 36 12 1