Staat van de collectie

Werksoort:
Collectiebeherende organisatie - museum - landelijk ingedeeld
Per type collectie:
- het huidige procentueel aandeel van de collectie waarvoor conditiebeschrijvingen, schade-inventarissen of een andere vorm van beschrijving van de staat van de collectie bestaan;
- het aantal collectie-items of deelcollecties waarvoor in 2012 een conditiebeschrijving of –rapport werd gemaakt.

Aandeel collectie

Cases Totaal werksoort Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Handschriften en oude drukken t/m 18e eeuw 7 111% 15,86% 0%
Zelfstandige publicaties 10 19% 1,90% 0%
Seriële publicaties: kranten 6 0% 0% 0%
Seriële publicaties: tijdschriften, andere 8 0% 0% 0%
Archiefdocumenten 11 20% 1,82% 0%
Statisch beeldmateriaal 11 192% 17,45% 0%
Analoge audiovisuele dragers 7 100% 14,29% 0%
Kunstobjecten en artefacten 19 658% 34,63% 20%
Natuurhistorische specimens 6 100% 16,67% 0%

Aantal items

Cases Totaal werksoort Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Handschriften en oude drukken t/m 18e eeuw 10 1.332 133,20 0
Zelfstandige publicaties 11 3 0,27 0
Seriële publicaties: kranten 7 0 0 0
Seriële publicaties: tijdschriften, andere 9 0 0 0
Archiefdocumenten 10 0 0 0
Statisch beeldmateriaal 11 13.000 1.181,82 0
Analoge audiovisuele dragers 8 128 16 0
Kunstobjecten en artefacten 20 26.506 1.325,30 121
Natuurhistorische specimens 8 53 6,63 0