Omvang van de collecties

Werksoort:
Collectiebeherende organisatie - erfgoedbibliotheken
Aantal collectie-items per type collectie:
- handschriften en oude drukken: niet gedrukte oudste geschriften, manuscripten, handschriften, incunabelen en oude drukken tot/met 18e eeuw;
- zelfstandige publicaties: uitgegeven bladmuziek, monografieën en andere boekmaterialen;
- seriële publicaties: kranten, tijdschriften en andere periodieke publicaties;
- verwerkte archiefbestanden: archiefbestanden (waaronder diverse documenten en archivalische materialen van personen, families of organisaties zoals bv. akten en oorkonden, brieven, rekeningen, originele bladmuziek, manuscripten, enz.) die geschoond zijn en waarvoor minimaal een toegang bestaat in de vorm van een (ongestructureerde) stortingslijst;
- statisch beeldmateriaal: foto’s, dia’s, postkaarten, affiches, kaarten en plannen;
- audiovisuele dragers: film-, video- en geluidsdragers
- kunstobjecten en artefacten:
- kunstobjecten: schilderijen, gravures, monotypes en andere artistieke druktechnieken, tekeningen, beeldhouwwerken, installaties, ‘mixed media’, enz.;
- artefacten: archeologische voorwerpen, gebruiksvoorwerpen, meubels en huisraad, siervoorwerpen en juwelen, zilver- en glaswerk, religieuze voorwerpen, textiel (kleding, enz.), munten, agrarisch, industrieel, technisch en wetenschappelijk materiaal inclusief voertuigen (rijdend, rollend, varend, vliegend materiaal), enz.;
- natuurhistorische specimens: fossielen, planten, zaden, opgezette dieren en specimens, gesteenten, mineralen, enz.
Cases Totaal werksoort Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Handschriften en oude drukken t/m 18e eeuw 5 582.500 116.500 30.000
Zelfstandige publicaties 1800 tot 1899 4 190.603 47.650,75 40.301,50
Zelfstandige publicaties vanaf 1900 5 1.275.397 255.079,40 130.000
Seriële publicaties: kranten tot 1899 5 1.166 233,20 100
Seriële publicaties: kranten vanaf 1900 6 5.705 950,83 831,50
Seriële publicaties: tijdschriften, andere tot 1899 4 2.135 533,75 608,50
Seriële publicaties: tijdschriften, andere vanaf 1900 5 19.628 3.925,60 1.896
Verwerkte archiefbestanden (geen periode) 4 1.732 433 225
Statisch beeldmateriaal tot 1899
Waarvan: foto’s, prentkaarten (en vroegste fotografische methodes, bv. Daguerreotypie) 4 9.800 2.450 2.500
Waarvan: affiches 3 17.500 5.833,33 1.500
Waarvan: kaarten en plannen 4 18.330 4.582,50 1.215
Waarvan: andere beeldmaterialen 2 20.800 10.400 10.400
Statisch beeldmateriaal vanaf 1900
Waarvan: foto’s, prentkaarten 3 25.800 8.600 7.000
Waarvan: affiches 2 4.000 2.000 2.000
Waarvan: kaarten en plannen 2 22.500 11.250 11.250
Waarvan: andere beeldmaterialen 2 17.600 8.800 8.800
Audiovisuele dragers: film (geen periode) 4 64 16 9,50
Audiovisuele dragers: video (geen periode) 4 1.071 267,75 253
Audiovisuele dragers: geluid (geen periode) 3 52.168 17.389,33 976
Kunstobjecten en artefacten tot 1899
Waarvan: schilderijen 2 100 50 50
Waarvan: gravures, monotypes en andere artistieke druktechnieken 1 20 20 20
Waarvan: tekeningen 1 10 10 10
Waarvan: beeldhouwwerken 2 215 107,50 107,50
Waarvan: andere kunstobjecten, siervoorwerpen en artefacten 1 10.000 10.000 10.000
Kunstobjecten en artefacten vanaf 1900
Waarvan: schilderijen 2 80 40 40
Waarvan: gravures, monotypes en andere artistieke druktechnieken 1 0 0 0
Waarvan: tekeningen 1 15 15 15
Waarvan: beeldhouwwerken, installaties, mixed media 1 20 20 20
Waarvan: andere kunstobjecten, siervoorwerpen en artefacten 2 260 130 130
Natuurhistorische specimens (geen periode) 0 0 0 0