Omvang van de collecties

Werksoort:
Collectiebeherende organisatie - archieven
Aantal collectie-items per type collectie:
- handschriften en oude drukken: niet gedrukte oudste geschriften, manuscripten, handschriften, incunabelen en oude drukken tot/met 18e eeuw;
- zelfstandige publicaties: uitgegeven bladmuziek, monografieën en andere boekmaterialen;
- seriële publicaties: kranten, tijdschriften en andere periodieke publicaties;
- verwerkte archiefbestanden: archiefbestanden (waaronder diverse documenten en archivalische materialen van personen, families of organisaties zoals bv. akten en oorkonden, brieven, rekeningen, originele bladmuziek, manuscripten, enz.) die geschoond zijn en waarvoor minimaal een toegang bestaat in de vorm van een (ongestructureerde) stortingslijst;
- statisch beeldmateriaal: foto’s, dia’s, postkaarten, affiches, kaarten en plannen;
- audiovisuele dragers: film-, video- en geluidsdragers
- kunstobjecten en artefacten:
- kunstobjecten: schilderijen, gravures, monotypes en andere artistieke druktechnieken, tekeningen, beeldhouwwerken, installaties, ‘mixed media’, enz.;
- artefacten: archeologische voorwerpen, gebruiksvoorwerpen, meubels en huisraad, siervoorwerpen en juwelen, zilver- en glaswerk, religieuze voorwerpen, textiel (kleding, enz.), munten, agrarisch, industrieel, technisch en wetenschappelijk materiaal inclusief voertuigen (rijdend, rollend, varend, vliegend materiaal), enz.;
- natuurhistorische specimens: fossielen, planten, zaden, opgezette dieren en specimens, gesteenten, mineralen, enz.
Cases Totaal werksoort Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Handschriften en oude drukken t/m 18e eeuw 3 452 150,67 30
Zelfstandige publicaties 1800 tot 1899 6 21.595 3.599,17 1.665,50
Zelfstandige publicaties vanaf 1900 6 472.151 78.691,83 42.719,50
Seriële publicaties: kranten tot 1899 2 39 19,50 19,50
Seriële publicaties: kranten vanaf 1900 3 1.183 394,33 421
Seriële publicaties: tijdschriften, andere tot 1899 3 146 48,67 11
Seriële publicaties: tijdschriften, andere vanaf 1900 6 2.163 360,50 304
Verwerkte archiefbestanden (geen periode) 8 8.104 1.013 1.005
Statisch beeldmateriaal tot 1899
Waarvan: foto’s, prentkaarten (en vroegste fotografische methodes, bv. Daguerreotypie) 6 4.622 770,33 465
Waarvan: affiches 4 2.313 578,25 88
Waarvan: kaarten en plannen 1 25 25 25
Waarvan: andere beeldmaterialen 2 5.382 2.691 2.691
Statisch beeldmateriaal vanaf 1900
Waarvan: foto’s, prentkaarten 7 1.274.045 182.006,43 109.700
Waarvan: affiches 8 128.672 16.084 11.108
Waarvan: kaarten en plannen 6 10.698 1.783 1.652,50
Waarvan: andere beeldmaterialen 5 10.623 2.124,60 1.967
Audiovisuele dragers: film (geen periode) 8 8.712 1.089 363,50
Audiovisuele dragers: video (geen periode) 8 19.354 2.419,25 498
Audiovisuele dragers: geluid (geen periode) 8 19.831 2.478,88 1.120
Kunstobjecten en artefacten tot 1899
Waarvan: schilderijen 4 124 31 5,50
Waarvan: gravures, monotypes en andere artistieke druktechnieken 2 219 109,50 109,50
Waarvan: tekeningen 1 276 276 276
Waarvan: beeldhouwwerken 4 183 45,75 34,50
Waarvan: andere kunstobjecten, siervoorwerpen en artefacten 3 411 137 50
Kunstobjecten en artefacten vanaf 1900
Waarvan: schilderijen 7 2.347 335,29 101
Waarvan: gravures, monotypes en andere artistieke druktechnieken 7 4.830 690 130
Waarvan: tekeningen 6 17.741 2.956,83 410
Waarvan: beeldhouwwerken, installaties, mixed media 6 1.126 187,67 91
Waarvan: andere kunstobjecten, siervoorwerpen en artefacten 7 22.914 3.273,43 2.200
Natuurhistorische specimens (geen periode) 0 0 0 0