Omvang van de collecties

Werksoort:
Collectiebeherende organisatie - museum - lokaal & niet ingedeeld
Aantal collectie-items per type collectie:
- handschriften en oude drukken: niet gedrukte oudste geschriften, manuscripten, handschriften, incunabelen en oude drukken tot/met 18e eeuw;
- zelfstandige publicaties: uitgegeven bladmuziek, monografieën en andere boekmaterialen;
- seriële publicaties: kranten, tijdschriften en andere periodieke publicaties;
- verwerkte archiefbestanden: archiefbestanden (waaronder diverse documenten en archivalische materialen van personen, families of organisaties zoals bv. akten en oorkonden, brieven, rekeningen, originele bladmuziek, manuscripten, enz.) die geschoond zijn en waarvoor minimaal een toegang bestaat in de vorm van een (ongestructureerde) stortingslijst;
- statisch beeldmateriaal: foto’s, dia’s, postkaarten, affiches, kaarten en plannen;
- audiovisuele dragers: film-, video- en geluidsdragers
- kunstobjecten en artefacten:
- kunstobjecten: schilderijen, gravures, monotypes en andere artistieke druktechnieken, tekeningen, beeldhouwwerken, installaties, ‘mixed media’, enz.;
- artefacten: archeologische voorwerpen, gebruiksvoorwerpen, meubels en huisraad, siervoorwerpen en juwelen, zilver- en glaswerk, religieuze voorwerpen, textiel (kleding, enz.), munten, agrarisch, industrieel, technisch en wetenschappelijk materiaal inclusief voertuigen (rijdend, rollend, varend, vliegend materiaal), enz.;
- natuurhistorische specimens: fossielen, planten, zaden, opgezette dieren en specimens, gesteenten, mineralen, enz.
Cases Totaal werksoort Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Handschriften en oude drukken t/m 18e eeuw 6 4.700 783,33 20
Zelfstandige publicaties 1800 tot 1899 4 480 120 115
Zelfstandige publicaties vanaf 1900 5 11.650 2.330 1.500
Seriële publicaties: kranten tot 1899 3 81 27 1
Seriële publicaties: kranten vanaf 1900 4 35 8,75 9,50
Seriële publicaties: tijdschriften, andere tot 1899 5 18 3,60 3
Seriële publicaties: tijdschriften, andere vanaf 1900 6 332 55,33 39
Verwerkte archiefbestanden (geen periode) 3 10 3,33 0
Statisch beeldmateriaal tot 1899
Waarvan: foto’s, prentkaarten (en vroegste fotografische methodes, bv. Daguerreotypie) 3 280 93,33 30
Waarvan: affiches 3 0 0 0
Waarvan: kaarten en plannen 4 57 14,25 3,50
Waarvan: andere beeldmaterialen 4 130 32,50 0
Statisch beeldmateriaal vanaf 1900
Waarvan: foto’s, prentkaarten 8 56.260 7.032,50 2.050
Waarvan: affiches 4 2.535 633,75 17,50
Waarvan: kaarten en plannen 6 430 71,67 50
Waarvan: andere beeldmaterialen 4 80 20 15
Audiovisuele dragers: film (geen periode) 7 137 19,57 1
Audiovisuele dragers: video (geen periode) 5 170 34 18
Audiovisuele dragers: geluid (geen periode) 4 100 25 25
Kunstobjecten en artefacten tot 1899
Waarvan: schilderijen 5 415 83 35
Waarvan: gravures, monotypes en andere artistieke druktechnieken 7 1.179 168,43 15
Waarvan: tekeningen 5 207 41,40 5
Waarvan: beeldhouwwerken 5 126 25,20 26
Waarvan: andere kunstobjecten, siervoorwerpen en artefacten 6 22.334 3.722,33 742
Kunstobjecten en artefacten vanaf 1900
Waarvan: schilderijen 5 375 75 25
Waarvan: gravures, monotypes en andere artistieke druktechnieken 5 418 83,60 3
Waarvan: tekeningen 4 160 40 5
Waarvan: beeldhouwwerken, installaties, mixed media 4 83 20,75 0
Waarvan: andere kunstobjecten, siervoorwerpen en artefacten 8 89.536 11.192 7.750
Natuurhistorische specimens (geen periode) 4 45 11,25 7,50