Omvang van de collecties

Werksoort:
Collectiebeherende organisatie - museum - regionaal ingedeeld
Aantal collectie-items per type collectie:
- handschriften en oude drukken: niet gedrukte oudste geschriften, manuscripten, handschriften, incunabelen en oude drukken tot/met 18e eeuw;
- zelfstandige publicaties: uitgegeven bladmuziek, monografieën en andere boekmaterialen;
- seriële publicaties: kranten, tijdschriften en andere periodieke publicaties;
- verwerkte archiefbestanden: archiefbestanden (waaronder diverse documenten en archivalische materialen van personen, families of organisaties zoals bv. akten en oorkonden, brieven, rekeningen, originele bladmuziek, manuscripten, enz.) die geschoond zijn en waarvoor minimaal een toegang bestaat in de vorm van een (ongestructureerde) stortingslijst;
- statisch beeldmateriaal: foto’s, dia’s, postkaarten, affiches, kaarten en plannen;
- audiovisuele dragers: film-, video- en geluidsdragers
- kunstobjecten en artefacten:
- kunstobjecten: schilderijen, gravures, monotypes en andere artistieke druktechnieken, tekeningen, beeldhouwwerken, installaties, ‘mixed media’, enz.;
- artefacten: archeologische voorwerpen, gebruiksvoorwerpen, meubels en huisraad, siervoorwerpen en juwelen, zilver- en glaswerk, religieuze voorwerpen, textiel (kleding, enz.), munten, agrarisch, industrieel, technisch en wetenschappelijk materiaal inclusief voertuigen (rijdend, rollend, varend, vliegend materiaal), enz.;
- natuurhistorische specimens: fossielen, planten, zaden, opgezette dieren en specimens, gesteenten, mineralen, enz.
Cases Totaal werksoort Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Handschriften en oude drukken t/m 18e eeuw 7 2.164 309,14 10
Zelfstandige publicaties 1800 tot 1899 8 10.538 1.317,25 76,50
Zelfstandige publicaties vanaf 1900 9 79.268 8.807,56 2.000
Seriële publicaties: kranten tot 1899 4 10 2,50 2,50
Seriële publicaties: kranten vanaf 1900 5 1.596 319,20 15
Seriële publicaties: tijdschriften, andere tot 1899 5 107 21,40 2
Seriële publicaties: tijdschriften, andere vanaf 1900 9 866 96,22 25
Verwerkte archiefbestanden (geen periode) 3 100 33,33 0
Statisch beeldmateriaal tot 1899
Waarvan: foto’s, prentkaarten (en vroegste fotografische methodes, bv. Daguerreotypie) 5 5.220 1.044 20
Waarvan: affiches 6 106 17,67 2
Waarvan: kaarten en plannen 7 269 38,43 3
Waarvan: andere beeldmaterialen 2 0 0 0
Statisch beeldmateriaal vanaf 1900
Waarvan: foto’s, prentkaarten 10 56.749 5.674,90 1.924,50
Waarvan: affiches 9 1.243 138,11 92
Waarvan: kaarten en plannen 6 319 53,17 13,50
Waarvan: andere beeldmaterialen 1 3.412 3.412 3.412
Audiovisuele dragers: film (geen periode) 6 194 32,33 1
Audiovisuele dragers: video (geen periode) 9 498 55,33 36
Audiovisuele dragers: geluid (geen periode) 8 227 28,38 17
Kunstobjecten en artefacten tot 1899
Waarvan: schilderijen 10 2.384 238,40 77,50
Waarvan: gravures, monotypes en andere artistieke druktechnieken 8 2.971 371,38 27,50
Waarvan: tekeningen 8 2.025 253,13 110
Waarvan: beeldhouwwerken 8 1.153 144,13 27,50
Waarvan: andere kunstobjecten, siervoorwerpen en artefacten 9 92.625 10.291,67 2.000
Kunstobjecten en artefacten vanaf 1900
Waarvan: schilderijen 14 4.217 301,21 214
Waarvan: gravures, monotypes en andere artistieke druktechnieken 11 39.300 3.572,73 200
Waarvan: tekeningen 12 8.706 725,50 238
Waarvan: beeldhouwwerken, installaties, mixed media 11 709 64,45 20
Waarvan: andere kunstobjecten, siervoorwerpen en artefacten 15 122.938 8.195,87 3.300
Natuurhistorische specimens (geen periode) 6 40.038 6.673 1