Omvang van de collecties

Werksoort:
Collectiebeherende organisatie - museum - landelijk ingedeeld
Aantal collectie-items per type collectie:
- handschriften en oude drukken: niet gedrukte oudste geschriften, manuscripten, handschriften, incunabelen en oude drukken tot/met 18e eeuw;
- zelfstandige publicaties: uitgegeven bladmuziek, monografieën en andere boekmaterialen;
- seriële publicaties: kranten, tijdschriften en andere periodieke publicaties;
- verwerkte archiefbestanden: archiefbestanden (waaronder diverse documenten en archivalische materialen van personen, families of organisaties zoals bv. akten en oorkonden, brieven, rekeningen, originele bladmuziek, manuscripten, enz.) die geschoond zijn en waarvoor minimaal een toegang bestaat in de vorm van een (ongestructureerde) stortingslijst;
- statisch beeldmateriaal: foto’s, dia’s, postkaarten, affiches, kaarten en plannen;
- audiovisuele dragers: film-, video- en geluidsdragers
- kunstobjecten en artefacten:
- kunstobjecten: schilderijen, gravures, monotypes en andere artistieke druktechnieken, tekeningen, beeldhouwwerken, installaties, ‘mixed media’, enz.;
- artefacten: archeologische voorwerpen, gebruiksvoorwerpen, meubels en huisraad, siervoorwerpen en juwelen, zilver- en glaswerk, religieuze voorwerpen, textiel (kleding, enz.), munten, agrarisch, industrieel, technisch en wetenschappelijk materiaal inclusief voertuigen (rijdend, rollend, varend, vliegend materiaal), enz.;
- natuurhistorische specimens: fossielen, planten, zaden, opgezette dieren en specimens, gesteenten, mineralen, enz.
Cases Totaal werksoort Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Handschriften en oude drukken t/m 18e eeuw 15 30.568 2.037,87 50
Zelfstandige publicaties 1800 tot 1899 15 15.568 1.037,87 650
Zelfstandige publicaties vanaf 1900 18 452.482 25.137,89 19.000
Seriële publicaties: kranten tot 1899 9 12 1,33 0
Seriële publicaties: kranten vanaf 1900 10 126 12,60 0
Seriële publicaties: tijdschriften, andere tot 1899 13 281 21,62 15
Seriële publicaties: tijdschriften, andere vanaf 1900 15 4.434 295,60 150
Verwerkte archiefbestanden (geen periode) 6 144 24 14
Statisch beeldmateriaal tot 1899
Waarvan: foto’s, prentkaarten (en vroegste fotografische methodes, bv. Daguerreotypie) 12 127.301 10.608,42 55
Waarvan: affiches 10 55 5,50 1,50
Waarvan: kaarten en plannen 9 580 64,44 0
Waarvan: andere beeldmaterialen 6 0 0 0
Statisch beeldmateriaal vanaf 1900
Waarvan: foto’s, prentkaarten 15 1.002.312 66.820,80 5.500
Waarvan: affiches 13 17.089 1.314,54 200
Waarvan: kaarten en plannen 12 2.742 228,50 30
Waarvan: andere beeldmaterialen 9 25.320 2.813,33 200
Audiovisuele dragers: film (geen periode) 16 4.553 284,56 15
Audiovisuele dragers: video (geen periode) 17 6.277 369,24 73
Audiovisuele dragers: geluid (geen periode) 11 820 74,55 1
Kunstobjecten en artefacten tot 1899
Waarvan: schilderijen 16 6.050 378,13 171
Waarvan: gravures, monotypes en andere artistieke druktechnieken 14 51.762 3.697,29 117,50
Waarvan: tekeningen 12 8.099 674,92 93,50
Waarvan: beeldhouwwerken 13 1.783 137,15 101
Waarvan: andere kunstobjecten, siervoorwerpen en artefacten 14 266.362 19.025,86 8.250
Kunstobjecten en artefacten vanaf 1900
Waarvan: schilderijen 19 8.614 453,37 99
Waarvan: gravures, monotypes en andere artistieke druktechnieken 17 36.620 2.154,12 450
Waarvan: tekeningen 20 35.889 1.794,45 500
Waarvan: beeldhouwwerken, installaties, mixed media 16 4.837 302,31 160
Waarvan: andere kunstobjecten, siervoorwerpen en artefacten 18 549.009 30.500,50 3.370,50
Natuurhistorische specimens (geen periode) 6 139 23,17 7,50