Verwerving collecties

Werksoort:
Collectiebeherende organisatie - erfgoedbibliotheken
Het procentueel aandeel van de verschillende vormen van verwerving van de collectie, per type collectie in 2012:
- aankoop: met eigen middelen verworven collectie-items waarvan de organisatie (of de juridische structuur waar de organisatie onder valt) de eigendom verwerft;
- schenking: via een schenkingscontract verworven collectie-items waarbij de (levende) schenker de eigendom overdraagt aan de organisatie (of de juridische structuur waar de organisatie onder valt);
- legaat: via een legaat (testament, nalatenschap) verworven collectie-items waarbij de legator de eigendom van de nalatenschap overdraagt aan de organisatie (of de juridische structuur waar de organisatie onder valt);
- permanente bruikleen / bewaargeving of depot: aan de instelling in bewaring (depot) gegeven collectie-items, archiefbestanden of fondsen zonder eigendomsoverdracht aan de organisatie;
- ruil: verwerving via uitruiling (bv. ruilen van dubbels tegen items die men nog niet in collectie had);
- andere: vormen van verwerving die niet vallen onder een van de hierboven vermelde vormen.

Handschriften en oude drukken t/m 18e eeuw

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aankoop 4 48% 46,50%
Schenking 4 23% 7%
Legaat 4 0% 0%
Permanente bruikleen / bewaargeving of depot 4 0% 0%
Ruil 4 0% 0%
Andere 4 4% 0%

Zelfstandige publicaties

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aankoop 3 77% 95%
Schenking 3 23% 5%
Legaat 3 0% 0%
Permanente bruikleen / bewaargeving of depot 3 0% 0%
Ruil 3 0% 0%
Andere 3 0% 0%

Seriële publicaties: kranten

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aankoop 3 95,33% 99%
Schenking 3 4,67% 1%
Legaat 3 0% 0%
Permanente bruikleen / bewaargeving of depot 3 0% 0%
Ruil 3 0% 0%
Andere 3 0% 0%

Seriële publicaties: tijdschriften, andere

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aankoop 3 79,67% 95%
Schenking 3 20,33% 5%
Legaat 3 0% 0%
Permanente bruikleen / bewaargeving of depot 3 0% 0%
Ruil 3 0% 0%
Andere 3 0% 0%

(Onverwerkte) archiefbestanden

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aankoop 2 50% 50%
Schenking 2 50% 50%
Legaat 2 0% 0%
Permanente bruikleen / bewaargeving of depot 2 0% 0%
Ruil 2 0% 0%
Andere 2 0% 0%

Statisch beeldmateriaal

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aankoop 2 50% 50%
Schenking 2 50% 50%
Legaat 2 0% 0%
Permanente bruikleen / bewaargeving of depot 2 0% 0%
Ruil 2 0% 0%
Andere 2 0% 0%

Audiovisuele dragers

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aankoop 2 99,50% 99,50%
Schenking 2 0,50% 0,50%
Legaat 2 0% 0%
Permanente bruikleen / bewaargeving of depot 2 0% 0%
Ruil 2 0% 0%
Andere 2 0% 0%

Kunstobjecten en artefacten

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aankoop 1 100% 100%
Schenking 1 0% 0%
Legaat 1 0% 0%
Permanente bruikleen / bewaargeving of depot 1 0% 0%
Ruil 1 0% 0%
Andere 1 0% 0%

Natuurhistorische specimens

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aankoop 1 100% 100%
Schenking 1 0% 0%
Legaat 1 0% 0%
Permanente bruikleen / bewaargeving of depot 1 0% 0%
Ruil 1 0% 0%
Andere 1 0% 0%