Verwerving collecties

Werksoort:
Collectiebeherende organisatie - archieven
Het procentueel aandeel van de verschillende vormen van verwerving van de collectie, per type collectie in 2012:
- aankoop: met eigen middelen verworven collectie-items waarvan de organisatie (of de juridische structuur waar de organisatie onder valt) de eigendom verwerft;
- schenking: via een schenkingscontract verworven collectie-items waarbij de (levende) schenker de eigendom overdraagt aan de organisatie (of de juridische structuur waar de organisatie onder valt);
- legaat: via een legaat (testament, nalatenschap) verworven collectie-items waarbij de legator de eigendom van de nalatenschap overdraagt aan de organisatie (of de juridische structuur waar de organisatie onder valt);
- permanente bruikleen / bewaargeving of depot: aan de instelling in bewaring (depot) gegeven collectie-items, archiefbestanden of fondsen zonder eigendomsoverdracht aan de organisatie;
- ruil: verwerving via uitruiling (bv. ruilen van dubbels tegen items die men nog niet in collectie had);
- andere: vormen van verwerving die niet vallen onder een van de hierboven vermelde vormen.

Handschriften en oude drukken t/m 18e eeuw

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aankoop 6 0% 0%
Schenking 6 0,83% 0%
Legaat 6 15,83% 0%
Permanente bruikleen / bewaargeving of depot 6 0% 0%
Ruil 6 0% 0%
Andere 6 0% 0%

Zelfstandige publicaties

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aankoop 4 9,50% 1,50%
Schenking 4 86,50% 91%
Legaat 4 2,50% 0%
Permanente bruikleen / bewaargeving of depot 4 0% 0%
Ruil 4 0% 0%
Andere 4 1% 0%

Seriële publicaties: kranten

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aankoop 4 0,75% 0%
Schenking 4 73,25% 96,50%
Legaat 4 0% 0%
Permanente bruikleen / bewaargeving of depot 4 0% 0%
Ruil 4 0% 0%
Andere 4 1% 0%

Seriële publicaties: tijdschriften, andere

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aankoop 4 1,25% 1%
Schenking 4 95% 95,50%
Legaat 4 2,50% 0%
Permanente bruikleen / bewaargeving of depot 4 0% 0%
Ruil 4 0% 0%
Andere 4 1% 0%

(Onverwerkte) archiefbestanden

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aankoop 6 3,83% 0%
Schenking 6 68,67% 79%
Legaat 6 6,67% 0%
Permanente bruikleen / bewaargeving of depot 6 3,33% 0%
Ruil 6 0% 0%
Andere 6 0,67% 0%

Statisch beeldmateriaal

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aankoop 5 0% 0%
Schenking 5 74% 95%
Legaat 5 4% 0%
Permanente bruikleen / bewaargeving of depot 5 1% 0%
Ruil 5 0% 0%
Andere 5 0,80% 0%

Audiovisuele dragers

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aankoop 5 0% 0%
Schenking 5 74,20% 95%
Legaat 5 4% 0%
Permanente bruikleen / bewaargeving of depot 5 1% 0%
Ruil 5 0% 0%
Andere 5 0,80% 0%

Kunstobjecten en artefacten

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aankoop 5 20,20% 0%
Schenking 5 68% 89%
Legaat 5 2% 0%
Permanente bruikleen / bewaargeving of depot 5 9% 0%
Ruil 5 0% 0%
Andere 5 0,80% 0%

Natuurhistorische specimens

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aankoop 3 0% 0%
Schenking 3 0% 0%
Legaat 3 0% 0%
Permanente bruikleen / bewaargeving of depot 3 0% 0%
Ruil 3 0% 0%
Andere 3 0% 0%