Verwerving collecties

Werksoort:
Collectiebeherende organisatie - museum - lokaal & niet ingedeeld
Het procentueel aandeel van de verschillende vormen van verwerving van de collectie, per type collectie in 2012:
- aankoop: met eigen middelen verworven collectie-items waarvan de organisatie (of de juridische structuur waar de organisatie onder valt) de eigendom verwerft;
- schenking: via een schenkingscontract verworven collectie-items waarbij de (levende) schenker de eigendom overdraagt aan de organisatie (of de juridische structuur waar de organisatie onder valt);
- legaat: via een legaat (testament, nalatenschap) verworven collectie-items waarbij de legator de eigendom van de nalatenschap overdraagt aan de organisatie (of de juridische structuur waar de organisatie onder valt);
- permanente bruikleen / bewaargeving of depot: aan de instelling in bewaring (depot) gegeven collectie-items, archiefbestanden of fondsen zonder eigendomsoverdracht aan de organisatie;
- ruil: verwerving via uitruiling (bv. ruilen van dubbels tegen items die men nog niet in collectie had);
- andere: vormen van verwerving die niet vallen onder een van de hierboven vermelde vormen.

Handschriften en oude drukken t/m 18e eeuw

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aankoop 7 11,43% 0%
Schenking 7 31,43% 0%
Legaat 7 0% 0%
Permanente bruikleen / bewaargeving of depot 7 14,29% 0%
Ruil 7 0% 0%
Andere 7 14,29% 0%

Zelfstandige publicaties

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aankoop 6 43,33% 37,50%
Schenking 6 39,17% 17,50%
Legaat 6 0% 0%
Permanente bruikleen / bewaargeving of depot 6 0% 0%
Ruil 6 0,83% 0%
Andere 6 0% 0%

Seriële publicaties: kranten

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aankoop 6 0% 0%
Schenking 6 50% 50%
Legaat 6 0% 0%
Permanente bruikleen / bewaargeving of depot 6 16,67% 0%
Ruil 6 0% 0%
Andere 6 16,67% 0%

Seriële publicaties: tijdschriften, andere

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aankoop 7 24,29% 10%
Schenking 7 28,57% 0%
Legaat 7 0% 0%
Permanente bruikleen / bewaargeving of depot 7 0% 0%
Ruil 7 18,57% 0%
Andere 7 14,29% 0%

(Onverwerkte) archiefbestanden

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aankoop 5 0% 0%
Schenking 5 60% 100%
Legaat 5 0% 0%
Permanente bruikleen / bewaargeving of depot 5 1% 0%
Ruil 5 0% 0%
Andere 5 19% 0%

Statisch beeldmateriaal

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aankoop 6 31,67% 0%
Schenking 6 40% 17,50%
Legaat 6 0% 0%
Permanente bruikleen / bewaargeving of depot 6 0% 0%
Ruil 6 0% 0%
Andere 6 11,67% 0%

Audiovisuele dragers

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aankoop 6 17,50% 0%
Schenking 6 52,50% 57,50%
Legaat 6 0% 0%
Permanente bruikleen / bewaargeving of depot 6 0% 0%
Ruil 6 0% 0%
Andere 6 13,33% 0%

Kunstobjecten en artefacten

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aankoop 11 25,91% 18%
Schenking 11 61,18% 70%
Legaat 11 0,36% 0%
Permanente bruikleen / bewaargeving of depot 11 10,09% 0%
Ruil 11 2,18% 0%
Andere 11 0,27% 0%

Natuurhistorische specimens

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aankoop 4 0% 0%
Schenking 4 25% 0%
Legaat 4 0% 0%
Permanente bruikleen / bewaargeving of depot 4 0% 0%
Ruil 4 0% 0%
Andere 4 0% 0%