Verwerving collecties

Werksoort:
Collectiebeherende organisatie - museum - regionaal ingedeeld
Het procentueel aandeel van de verschillende vormen van verwerving van de collectie, per type collectie in 2012:
- aankoop: met eigen middelen verworven collectie-items waarvan de organisatie (of de juridische structuur waar de organisatie onder valt) de eigendom verwerft;
- schenking: via een schenkingscontract verworven collectie-items waarbij de (levende) schenker de eigendom overdraagt aan de organisatie (of de juridische structuur waar de organisatie onder valt);
- legaat: via een legaat (testament, nalatenschap) verworven collectie-items waarbij de legator de eigendom van de nalatenschap overdraagt aan de organisatie (of de juridische structuur waar de organisatie onder valt);
- permanente bruikleen / bewaargeving of depot: aan de instelling in bewaring (depot) gegeven collectie-items, archiefbestanden of fondsen zonder eigendomsoverdracht aan de organisatie;
- ruil: verwerving via uitruiling (bv. ruilen van dubbels tegen items die men nog niet in collectie had);
- andere: vormen van verwerving die niet vallen onder een van de hierboven vermelde vormen.

Handschriften en oude drukken t/m 18e eeuw

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aankoop 8 12,50% 0%
Schenking 8 25% 0%
Legaat 8 0% 0%
Permanente bruikleen / bewaargeving of depot 8 0% 0%
Ruil 8 0% 0%
Andere 8 0% 0%

Zelfstandige publicaties

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aankoop 12 51,67% 60%
Schenking 12 16,67% 0%
Legaat 12 0% 0%
Permanente bruikleen / bewaargeving of depot 12 0% 0%
Ruil 12 0% 0%
Andere 12 6,75% 0%

Seriële publicaties: kranten

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aankoop 7 14,29% 0%
Schenking 7 28,57% 0%
Legaat 7 0% 0%
Permanente bruikleen / bewaargeving of depot 7 0% 0%
Ruil 7 0% 0%
Andere 7 0% 0%

Seriële publicaties: tijdschriften, andere

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aankoop 10 47,50% 37,50%
Schenking 10 22,50% 0%
Legaat 10 0% 0%
Permanente bruikleen / bewaargeving of depot 10 0% 0%
Ruil 10 0% 0%
Andere 10 0% 0%

(Onverwerkte) archiefbestanden

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aankoop 8 10% 0%
Schenking 8 57,50% 80%
Legaat 8 1,25% 0%
Permanente bruikleen / bewaargeving of depot 8 0% 0%
Ruil 8 0% 0%
Andere 8 6,25% 0%

Statisch beeldmateriaal

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aankoop 9 19,44% 0%
Schenking 9 44,44% 10%
Legaat 9 1,11% 0%
Permanente bruikleen / bewaargeving of depot 9 11,11% 0%
Ruil 9 0% 0%
Andere 9 1,67% 0%

Audiovisuele dragers

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aankoop 8 20% 0%
Schenking 8 53,75% 65%
Legaat 8 0% 0%
Permanente bruikleen / bewaargeving of depot 8 0% 0%
Ruil 8 0% 0%
Andere 8 1,25% 0%

Kunstobjecten en artefacten

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aankoop 14 16,07% 10%
Schenking 14 71% 77,50%
Legaat 14 3,07% 0%
Permanente bruikleen / bewaargeving of depot 14 9,79% 0%
Ruil 14 0% 0%
Andere 14 0% 0%

Natuurhistorische specimens

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aankoop 8 25% 0%
Schenking 8 25% 0%
Legaat 8 0% 0%
Permanente bruikleen / bewaargeving of depot 8 0% 0%
Ruil 8 0% 0%
Andere 8 0% 0%