Verwerving collecties

Werksoort:
Collectiebeherende organisatie - museum - landelijk ingedeeld
Het procentueel aandeel van de verschillende vormen van verwerving van de collectie, per type collectie in 2012:
- aankoop: met eigen middelen verworven collectie-items waarvan de organisatie (of de juridische structuur waar de organisatie onder valt) de eigendom verwerft;
- schenking: via een schenkingscontract verworven collectie-items waarbij de (levende) schenker de eigendom overdraagt aan de organisatie (of de juridische structuur waar de organisatie onder valt);
- legaat: via een legaat (testament, nalatenschap) verworven collectie-items waarbij de legator de eigendom van de nalatenschap overdraagt aan de organisatie (of de juridische structuur waar de organisatie onder valt);
- permanente bruikleen / bewaargeving of depot: aan de instelling in bewaring (depot) gegeven collectie-items, archiefbestanden of fondsen zonder eigendomsoverdracht aan de organisatie;
- ruil: verwerving via uitruiling (bv. ruilen van dubbels tegen items die men nog niet in collectie had);
- andere: vormen van verwerving die niet vallen onder een van de hierboven vermelde vormen.

Handschriften en oude drukken t/m 18e eeuw

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aankoop 13 24,31% 0%
Schenking 13 17,54% 1%
Legaat 13 3,85% 0%
Permanente bruikleen / bewaargeving of depot 13 8,23% 0%
Ruil 13 0% 0%
Andere 13 0% 0%

Zelfstandige publicaties

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aankoop 17 51,24% 60%
Schenking 17 17,94% 10%
Legaat 17 2,29% 0%
Permanente bruikleen / bewaargeving of depot 17 2,35% 0%
Ruil 17 5,82% 0%
Andere 17 5,65% 0%

Seriële publicaties: kranten

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aankoop 7 1% 0%
Schenking 7 13,29% 0%
Legaat 7 0% 0%
Permanente bruikleen / bewaargeving of depot 7 0% 0%
Ruil 7 0% 0%
Andere 7 0% 0%

Seriële publicaties: tijdschriften, andere

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aankoop 15 53,40% 59%
Schenking 15 19,40% 5%
Legaat 15 0,67% 0%
Permanente bruikleen / bewaargeving of depot 15 0% 0%
Ruil 15 5,20% 0%
Andere 15 1,93% 0%

(Onverwerkte) archiefbestanden

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aankoop 13 7,69% 0%
Schenking 13 34,54% 0%
Legaat 13 0% 0%
Permanente bruikleen / bewaargeving of depot 13 0% 0%
Ruil 13 0% 0%
Andere 13 15,38% 0%

Statisch beeldmateriaal

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aankoop 12 26,67% 2,50%
Schenking 12 37,08% 20%
Legaat 12 0,83% 0%
Permanente bruikleen / bewaargeving of depot 12 1,25% 0%
Ruil 12 0,42% 0%
Andere 12 17,08% 0%

Audiovisuele dragers

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aankoop 15 33,07% 0%
Schenking 15 14,07% 0%
Legaat 15 0% 0%
Permanente bruikleen / bewaargeving of depot 15 0% 0%
Ruil 15 0,20% 0%
Andere 15 20% 0%

Kunstobjecten en artefacten

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aankoop 23 24,96% 20%
Schenking 23 50,26% 50%
Legaat 23 2,61% 0%
Permanente bruikleen / bewaargeving of depot 23 19,74% 3%
Ruil 23 0% 0%
Andere 23 0,22% 0%

Natuurhistorische specimens

Cases Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aankoop 8 0% 0%
Schenking 8 12,50% 0%
Legaat 8 0% 0%
Permanente bruikleen / bewaargeving of depot 8 0% 0%
Ruil 8 0% 0%
Andere 8 12,50% 0%