Actieve conservatiebehandelingen

Werksoort:
Collectiebeherende organisatie - museum - lokaal & niet ingedeeld
Het aantal collectie-items dat een actieve conservatiebehandeling onderging in 2012, per type collectie en per uitvoerder:
- zelf uitgevoerd: door medewerkers van de eigen conservatie/restauratiedienst (atelier) van de organisatie;
- extern laten uitvoeren: door een dienst van de gemeente, de inrichtende macht of een andere overkoepelende structuur;
- extern laten uitvoeren: door een private dienstverlener (zelfstandige, bedrijf);
- andere vorm van uitvoering die niet valt onder een van de voorgaande.

Actieve conservering: het geheel van maatregelen en handelingen, die ingrijpen in de fysieke toestand van materiële objecten (documenten), en die erop gericht zijn de toestand van het object te consolideren, geconstateerd verval tegen te gaan of verwacht verval te voorkomen. Het gaat bv. om schade of verval veroorzaakt door insecten, schimmels, vocht, licht, chemische processen, enz. Aan dergelijke handelingen gaat een vooronderzoek vooraf, evenals een ethische evaluatie en een motivatie van het behandelingsvoorstel. Minimale interventie en reversibiliteit zijn de basiscriteria voor elke ingreep.

Zelf uitgevoerd

Cases Totaal werksoort Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Analoge audiovisuele dragers 3 0 0 0
Archiefdocumenten 3 0 0 0
Handschriften en oude drukken t/m 18e eeuw 3 0 0 0
Kunstobjecten en artefacten 7 475 67,86 0
Natuurhistorische specimens 1 0 0 0
Seriële publicaties: kranten 2 0 0 0
Seriële publicaties: tijdschriften, andere 3 0 0 0
Statisch beeldmateriaal 2 0 0 0
Zelfstandige publicaties 2 300 150 150

Extern dienst

Cases Totaal werksoort Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Analoge audiovisuele dragers 3 0 0 0
Archiefdocumenten 3 0 0 0
Handschriften en oude drukken t/m 18e eeuw 4 0 0 0
Kunstobjecten en artefacten 8 0 0 0
Natuurhistorische specimens 2 0 0 0
Seriële publicaties: kranten 2 0 0 0
Seriële publicaties: tijdschriften, andere 3 0 0 0
Statisch beeldmateriaal 2 0 0 0
Zelfstandige publicaties 2 0 0 0

Extern prive

Cases Totaal werksoort Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Analoge audiovisuele dragers 3 0 0 0
Archiefdocumenten 3 5 1,67 0
Handschriften en oude drukken t/m 18e eeuw 4 4 1 0
Kunstobjecten en artefacten 9 27 3 0
Natuurhistorische specimens 2 0 0 0
Seriële publicaties: kranten 2 0 0 0
Seriële publicaties: tijdschriften, andere 3 0 0 0
Statisch beeldmateriaal 2 0 0 0
Zelfstandige publicaties 2 0 0 0

Andere

Cases Totaal werksoort Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Analoge audiovisuele dragers 3 0 0 0
Archiefdocumenten 3 0 0 0
Handschriften en oude drukken t/m 18e eeuw 4 0 0 0
Kunstobjecten en artefacten 8 0 0 0
Natuurhistorische specimens 2 0 0 0
Seriële publicaties: kranten 2 0 0 0
Seriële publicaties: tijdschriften, andere 3 0 0 0
Statisch beeldmateriaal 2 0 0 0
Zelfstandige publicaties 2 0 0 0