Actieve conservatiebehandelingen

Werksoort:
Collectiebeherende organisatie - museum - landelijk ingedeeld
Het aantal collectie-items dat een actieve conservatiebehandeling onderging in 2012, per type collectie en per uitvoerder:
- zelf uitgevoerd: door medewerkers van de eigen conservatie/restauratiedienst (atelier) van de organisatie;
- extern laten uitvoeren: door een dienst van de gemeente, de inrichtende macht of een andere overkoepelende structuur;
- extern laten uitvoeren: door een private dienstverlener (zelfstandige, bedrijf);
- andere vorm van uitvoering die niet valt onder een van de voorgaande.

Actieve conservering: het geheel van maatregelen en handelingen, die ingrijpen in de fysieke toestand van materiële objecten (documenten), en die erop gericht zijn de toestand van het object te consolideren, geconstateerd verval tegen te gaan of verwacht verval te voorkomen. Het gaat bv. om schade of verval veroorzaakt door insecten, schimmels, vocht, licht, chemische processen, enz. Aan dergelijke handelingen gaat een vooronderzoek vooraf, evenals een ethische evaluatie en een motivatie van het behandelingsvoorstel. Minimale interventie en reversibiliteit zijn de basiscriteria voor elke ingreep.

Zelf uitgevoerd

Cases Totaal werksoort Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Analoge audiovisuele dragers 8 100 12,50 0
Archiefdocumenten 9 247 27,44 0
Handschriften en oude drukken t/m 18e eeuw 8 1.458 182,25 0
Kunstobjecten en artefacten 23 3.321 144,39 55
Natuurhistorische specimens 6 15 2,50 0
Seriële publicaties: kranten 7 0 0 0
Seriële publicaties: tijdschriften, andere 9 0 0 0
Statisch beeldmateriaal 9 800 88,89 0
Zelfstandige publicaties 9 1.220 135,56 0

Extern dienst

Cases Totaal werksoort Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Analoge audiovisuele dragers 8 0 0 0
Archiefdocumenten 9 0 0 0
Handschriften en oude drukken t/m 18e eeuw 9 0 0 0
Kunstobjecten en artefacten 20 54 2,70 0
Natuurhistorische specimens 7 0 0 0
Seriële publicaties: kranten 8 0 0 0
Seriële publicaties: tijdschriften, andere 10 0 0 0
Statisch beeldmateriaal 9 0 0 0
Zelfstandige publicaties 10 0 0 0

Extern prive

Cases Totaal werksoort Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Analoge audiovisuele dragers 9 0 0 0
Archiefdocumenten 10 0 0 0
Handschriften en oude drukken t/m 18e eeuw 10 1 0,10 0
Kunstobjecten en artefacten 20 976 48,80 0
Natuurhistorische specimens 7 0 0 0
Seriële publicaties: kranten 9 0 0 0
Seriële publicaties: tijdschriften, andere 11 100 9,09 0
Statisch beeldmateriaal 10 0 0 0
Zelfstandige publicaties 11 0 0 0

Andere

Cases Totaal werksoort Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Analoge audiovisuele dragers 9 0 0 0
Archiefdocumenten 10 1 0,10 0
Handschriften en oude drukken t/m 18e eeuw 10 0 0 0
Kunstobjecten en artefacten 21 0 0 0
Natuurhistorische specimens 7 0 0 0
Seriële publicaties: kranten 9 0 0 0
Seriële publicaties: tijdschriften, andere 11 40 3,64 0
Statisch beeldmateriaal 9 0 0 0
Zelfstandige publicaties 11 35 3,18 0