Aanmelden Wachtwoord vergeten?

Samenvattend rapport 2012

In dit rapport vatten we de belangrijkste resultaten van het Cijferboek 2012 samen. Het gaat over gegevens over onder meer personeel, vrijwilligers, financiële middelen, infrastructuur (depot), collectieomvang en -beheer, activiteiten, toegangsvoorwaarden,  bezoekcijfers en dienstverlening. Daarnaast zijn er algemene rapporten per werksoort (zie onder).

Rapporten per werksoort

Alle bezoekers kunnen per werksoort een selectie van de gegevens uit het Cijferboek consulteren. Het gaat over onder meer: personeel, vrijwilligers, middelen, infrastructuur, collecties, activiteiten, toegangsvoorwaarden en bezoekcijfers. De werksoorten zijn:

Per onderdeel worden in gestandaardiseerde tabellen en grafieken de volgende gegevens getoond:

De rapporten kunnen als pdf-document worden gedownload.

De gegevens kunnen door derden gebruikt worden, mits bronvermelding. Overname van de gegevens (tabellen, grafieken) in een publicatie die bedoeld is voor publieke verspreiding kan enkel na voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van FARO.