Aanmelden Wachtwoord vergeten?

Samenvattend rapport 2012

In dit rapport vatten we de belangrijkste resultaten van het Cijferboek 2012 samen. Het gaat over gegevens over onder meer personeel, vrijwilligers, financiële middelen, infrastructuur (depot), collectieomvang en -beheer, activiteiten, toegangsvoorwaarden,  bezoekcijfers en dienstverlening. Daarnaast zijn er rapporten per werksoort (zie onder).

Rapporten per werksoort

De onderstaande rapporten bevatten een selectie van de gegevens per werksoort.

De werksoorten zijn:

Per onderdeel worden in gestandaardiseerde tabellen de gegevens getoond. Bij de meeste onderdelen worden de resultaten ook in een diagram weergegeven. De bezoekers kunnen deze gegevens ook als pdf-document downloaden.

De gegevens kunnen door derden gebruikt worden, mits bronvermelding. Overname van de gegevens (tabellen, grafieken) in een publicatie die bedoeld is voor publieke verspreiding kan enkele na voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van FARO.