Aanmelden Wachtwoord vergeten?

Over het cijferboek cultureel erfgoed (2009-2014)

Het cijferboek cultureel erfgoed was een initiatief van de Afdeling Cultureel Erfgoed (Dep. CJM) en FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed.
  

Doel

De doelstelling van het cijferboek is de ontwikkeling van de cultureel-erfgoedsector te ondersteunen en te bevorderen door de evolutie ervan te monitoren met betrouwbaar cijfermateriaal. Daarmee wensen we bij te dragen aan de realisatie van een duurzaam cultureel-erfgoedbeleid.
  
We verzamelen en rapporteren kwantitatieve gegevens over de werking van de erkende (met kwaliteitslabel) en/of landelijk gesubsidieerde cultureel-erfgoedorganisaties.
  
Dankzij een meting van een vast set van gegevens, kunnen we evoluties detecteren in de verschillende (deel)sectoren en algemene en sectorspecifieke knelpunten signaleren. Deze signaalfunctie biedt beleidsmakers de mogelijkheid om in te spelen op specifieke noden.
 
 
Ten slotte kan het cijferboek wetenschappelijk onderzoek over cultureel erfgoed ondersteunen, door datasets op anonieme basis ter beschikking te stellen aan onderzoeksinstellingen, of toe te leveren aan het statistisch instrumentarium van de Vlaamse Overheid.
 

Voor wie is het cijferboek bedoeld?

Het cijferboek is enerzijds bedoeld voor alle collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties (archiefinstellingen, erfgoedbibliotheken, musea) die onder het Cultureel-erfgoeddecreet erkend werden (via het behalen van een kwaliteitslabel) en anderzijds voor landelijke cultureel-erfgoedorganisaties, cultureel-erfgoedcellen die onder het Cultureel-erfgoeddecreet worden gesubsidieerd.
 
Alhoewel de Afdeling Cultureel Erfgoed medebeheerder is van het cijferboek, geldt het cijferboek niet als officiële verslaggeving naar de overheid. Daartoe dienen andere kanalen (jaarverslaggeving). Wel zullen we in de mate van het mogelijke de beleidsrelevante gegevens die door de landelijk gesubsidieerde organisaties gerapporteerd worden via het jaarverslag hergebruiken voor het cijferboek.
 
 
De gegevens van een individuele organisatie worden niet doorgegeven aan derden, tenzij de organisatie daartoe voorafgaandelijk toestemming verleent. De globale sets met statistische gegevens stellen we ter beschikking via publicaties of via de publiek toegankelijke website van het cijferboek. Het gaat hierbij dus steeds om gegevens die niet teruggeleid kunnen worden naar een organisatie.
 

Cijferboek: voorgeschiedenis

Het cijferboek cultureel erfgoed werd in 2010 binnen het onderzoekstraject PRISMA (veldanalyse cultureel erfgoed) ontwikkeld door FARO i.s.m. het toenmalige agentschap Kunsten en Erfgoed van het departement CJSM, de Studiedienst van de Vlaamse Regering, en in overleg met de cultureel-erfgoedsector (werkgroep cijferboek).