Aanmelden Wachtwoord vergeten?

Gebruiksvoorwaarden cijferboek cultureel erfgoed(2009-2014)


Algemene voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de website

Deze website, te bereiken via de URL's  www.cijferboekcultureelerfgoed.be is eigendom van FARO.

Contactgegevens: FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw, Priemstraat 51, 1000 Brussel.

Door de toegang tot en het gebruik van deze website en databank verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de voorwaarden, zoals die gelden voor alle websites en databanken van FARO. Consulteer de voorwaarden op: https://faro.be/disclaimer.

Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de gegevens

De organisatie: dit is de betrokken organisatie die gegevens toelevert aan het cijferboek cultureel erfgoed.

De beheerders : Afdeling Cultureel Erfgoed (Dep. CJSM) en FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw (FARO).

De gebruikers: dit is elke bezoeker van deze website.

De gebruikers kunnen de gegevens per werksoort die via de rapporten op deze website ter beschikking gesteld worden, voor persoonlijk gebruik of voor interne presentaties en documenten zonder toestemming overnemen en gebruiken, mits bronvermelding. Overname van de gegevens, tabellen of grafieken in een publicatie die bedoeld is voor publieke verspreiding kan enkel na voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van FARO.

Door het invullen van het gegevensformulier gaat de organisatie akkoord met de gebruiksvoorwaarden en geeft ze toelating aan de betrokken beheerders van het systeem om alle acties uit te voeren die nodig zijn voor de validatie, analyse, verwerking en rapportering van de gegevens. De organisatie die haar gegevens toevoegt of wijzigt in de databank is verantwoordelijk voor de inhoud en de juistheid van deze gegevens. Het cijferboek geldt niet als officiële verslaggeving aan de overheid.

 De organisatie geeft m.b.t. de eigen gegevens toestemming om:

  De beheerders garanderen:

FARO heeft als beheerder van het systeem toegang tot alle gegevens en functies ervan. FARO staat in voor het dagelijks beheer van de diverse modules van het systeem, de helpdeskfunctie voor de organisaties, de (statistische) analyse van de gegevens, de rapportering en disseminatie van de resultaten.