Aanmelden Wachtwoord vergeten?

Cijferboek cultureel erfgoed (2009-2014)

Het cijferboek cultureel erfgoed (2009-2014) was een initiatief van het Dep. CJSM (toenmalige afdeling cultureel erfgoed) en FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed.

Via het cijferboek verzamelden we basisgegevens over de werking van de erkende archieven, erfgoedbibliotheken, musea, de landelijk gesubsidieerde cultureel-erfgoedorganisaties en de erfgoedcellen/convenanten. Zo wensten we de ontwikkeling van de cultureel-erfgoedsector in Vlaanderen te monitoren. Het cijferboek werd uitgevoerd m.b.t. de jaren 2009, 2012 en 2014.

Voor 2016 en 2018 werd geen bevraging meer georganiseerd. Voor de periode 2019-2023 moet in overleg met de betrokken partners bekeken worden in welk kader nog verder basisgegevens over het veld verzameld kunnen worden.