Werknemers

Werksoort:
Collectiebeherende organisatie - erfgoedbibliotheken
Het aantal werknemers zoals opgenomen in het personeelsregister per 31/12/2012.
Werknemers zijn natuurlijke personen die in dienst van de organisatie werken of er tewerkgesteld zijn.
Jobstudenten en uitzendkrachten werden niet meegeteld.

Totaal aantal

Cases Totaal werksoort Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aantal werknemers volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
overeenkomst voor onbepaalde tijd (onbepaalde duur) 5 104 20,80 21
overeenkomst voor bepaalde tijd (bepaalde duur) 4 21 5,25 6,50
medewerkers met een overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk 1 18 18 18
vervangingsovereenkomst 2 9 4,50 4,50
Aantal vrouwelijke werknemers volgens studieniveau (hoogst behaalde diploma)
universitair onderwijs (doctor, master, academische bachelor, hoger onderwijs lange type) 4 20 5 5
niet-universitair hoger onderwijs (professionele bachelor, graduaat hoger onderwijs van het korte type) 3 7 2,33 2
secundair onderwijs 3 16 5,33 3
lager onderwijs, basiseducatie 1 3 3 3
Aantal mannelijke werknemers volgens studieniveau (hoogst behaalde diploma)
universitair onderwijs (doctor, master, academische bachelor, hoger onderwijs lange type) 4 23 5,75 3,50
niet-universitair hoger onderwijs (professionele bachelor, graduaat hoger onderwijs van het korte type) 3 8 2,67 2
secundair onderwijs 4 11 2,75 1
lager onderwijs, basiseducatie 1 3 3 3
Aantal werknemers volgens beroepscategorie
directiepersoneel 3 5 1,67 1
bedienden 4 65 16,25 16,50
arbeiders 1 11 11 11
andere 0 0 0 0
Aantal vrouwelijke werknemers volgens leeftijdscategorie
jonger dan 35 jaar 5 30 6 6
van 35 tot en met 55 jaar 5 45 9 10
ouder dan 55 jaar 4 19 4,75 5
Aantal mannelijke werknemers volgens leeftijdscategorie
jonger dan 35 jaar 3 13 4,33 3
van 35 tot en met 55 jaar 5 38 7,60 6
ouder dan 55 jaar 3 8 2,67 3

Totaal VTE

Cases Totaal werksoort Gemiddelde werksoort Mediaan werksoort
Aantal werknemers volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
overeenkomst voor onbepaalde tijd (onbepaalde duur) 5 83 16,60 9
overeenkomst voor bepaalde tijd (bepaalde duur) 4 13 3,25 3,50
medewerkers met een overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk 1 16 16 16
vervangingsovereenkomst 2 6 3 3
Aantal vrouwelijke werknemers volgens studieniveau (hoogst behaalde diploma)
universitair onderwijs (doctor, master, academische bachelor, hoger onderwijs lange type) 4 9 2,25 2,50
niet-universitair hoger onderwijs (professionele bachelor, graduaat hoger onderwijs van het korte type) 4 1 0,25 0
secundair onderwijs 3 10 3,33 3
lager onderwijs, basiseducatie 1 2 2 2
Aantal mannelijke werknemers volgens studieniveau (hoogst behaalde diploma)
universitair onderwijs (doctor, master, academische bachelor, hoger onderwijs lange type) 4 13 3,25 3
niet-universitair hoger onderwijs (professionele bachelor, graduaat hoger onderwijs van het korte type) 3 3 1 1
secundair onderwijs 4 8 2 0,50
lager onderwijs, basiseducatie 1 3 3 3
Aantal werknemers volgens beroepscategorie
directiepersoneel 3 2 0,67 1
bedienden 4 33 8,25 6,50
arbeiders 1 10 10 10
andere 0 0 0 0